TED-RUST

TED-RUST TM300 Profesjonalny preparat do usuwania rdzy jest doskonałym rozwiązaniem, które sprawdza się w najtrudniejszych warunkach technologicznych.

Inowacyjna technologia ICP® Intelligent chemical properties sprawia ,że produkt jest niezwykle skuteczny a jednocześnie  bezpieczny dla ludzi i środowiska.Zawiera unikalne, selektywnie działające związki chelatowe do usuwania rdzy z metali. Usuwa rdzę ze stopów żelaza, tlenki z aluminium, szybko i bezpiecznie rozjaśnia miedź, mosiądz, stal nierdzewną. Perfekcyjnie czyści i przygotowywuje  powierzchnię do dalszych czynności konserwujących lub dalszej obrobki (np. cynkowania, malowania itp).

Jest szeroko stosowany we wszystkich aplikacjach gdzie metal lub części metalowe powinny być czyste od rdzy lub kamienia.

Jest alternatywnym rozwiązaniem wszędzie  tam gdzie zawodzi lub zbyt droga jest inna technika czyszczenia: np. piaskowanie , czyszczenie lodem itp.

 

 • Usuwa rdze.
 • Rozjaśnia metale kolorowe.
 • Ponadto specjalny składnik czyści pozostałości oleju, smaru i i innych zabrudzen.
 • Zawiera inhibitory korozji do ochrony bazy metalicznej.
 • Na bazie wodnej.
 • Zabezpiecza powłoką antykorozyjną.

Czyszczenie metali:

Duże i luzne płaty korozji powinny być usuwane stalową szczotką lub przez inne mechaniczne czyszczenie. Smary i podobne trudne zanieczyszczenia powinny być usunięte przed usunięciem rdzy. Roztwór czyszczący moze  być stosowany poprzez spryskanie lub wcieranie na zardzewiałej powierzchni.  Najlepsze wyniki uzyskuje się jednak poprzez kąpiel  w roztworze. Podnosi to także efektywność substancji. TED-Rust™ może być wielokrotnie używany: badania wykazały, ze skuteczność roztworu nie spada nawet po 20 do 40-krotnym użyciu płynu.

Elementy powinny  pozostać zanurzone w roztworze do momentu gdy rdza i warstwy tlenków zostaną całkowicie usunięte z powierzchni czyszczonej. Czas kąpieli jest różny i wynosi od 30 minut do 12 godzin w zależności od ilości rdzy, typu stali i temperatury. W  wyższych temperaturach czas reakcji ulega znacznemu skróceniu. Zazwyczaj czas reakcji wynosi od 1 do 4 godzin.

Zalecana temperatura kąpieli środkem TED-Rust (TM300)™ wynosi powyżej 15 °C. Optymalne wyniki uzyskuje się w temperaturze ok 25°C. Zwiększenie temperatury cieczy ( np. do 40°C) przyśpiesza reakcję odrdzewiania ale jednocześnie zwiększa odparowywanie.

Oczyszczone części powinny zostać dokładnie wysuszone  przed  nakładaniem dalszych powłok (cynkowaniem lub malowaniem).

W przypadku dłuższego przechowywania  lub  magazynowania już oczyszczonych części, powinny one być chronione i zabezpieczone .

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ !!!

TED-Rust (TM300)™  stanowi doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią.

 Antykorozja :

TED-Rust (TM300)™  pozostawia ochronną powłokę dając tymczasową ochronę przed korozją. Ta pasywna warstwa zapewnia wysoką chropowatość (edezja), która pozwala na maksymalną przyczepność gruntu farby lub innego pokrycia.

Zastosowanie :

 • Stocznie: naprawa łodzi / okrętów
 • Lotnictwo
 • Przemysł wydobywczy, metalurgiczny, precyzyjny.
 • Wojskowość oraz przemysł obronny
 • Przemysł samochodowy: m.in. przygotowanie antykorozyjne kadłubów pojazdów
 • Podwozia / silniki
 • Konstrukcje stalowe
 • Obróbka metali
 • Konserwacja w magazynach i składnicach
 • Warsztaty samochodowe, składy używanych części samochodowych (Szroty)
 • Laboratoria kryminalistyczne
 • Pracownie konserwacji zabytków, muzea np.broń / pistolety
 • Obróbka arkuszy ze stali oraz innych metali
 • Obróbka rur / instalacje rurowe
 • Części obrabiane

Utrzymanie ruchu :

> Odnawianie zardzewiałych przedmiotów po długim ich składowaniu

> Nakrętki / śruby

> Połączenia  śrubowe

> Korozja wewnętrzna

> Wałki

> Obudowy odlewów

> Narzędzia /przyrządy

> Turbiny

Dane Bezpieczeństwa:

> Niepalny

> Produkt zawiera kwasy mineralne,  które mogą być szkodliwe dla skóry i oczu.

> Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

> Przechowywać w miejscu niedostępnym dla DZIECI !!!

Skladowanie oraz przechowywanie:

> TED-Rust (TM300)™  należy przechowywać w odpornych na chemikalia oraz szczelnie zamkniętych

pojemnikach plastikowych.

>Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.